وبلاگicon
سیر مزروع - طب سنتی عطاری ممتاز گیاه درمانی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

طب سنتی عطاری ممتاز گیاه درمانی

WWW.021DR.COM

سیر مزروع

سیر مزروع

درکتب طب سنتی با نام  عربی آن »ثوم» آمده است . نوع کوهی و وحشی آن را» موسیر« گویندکه درکتب طب سنتی با نام»اسقوردیون » و »ثوم الحیه « نیزآورده شده است. به فرانسوی  Ail و Ail cultive وبه انگلیسی  garlicگفته می شود. گیاهی است ازخانواده  Liliaceae  نام علمی آن  Allium sativum.   می باشد.

مشخصات

 گیاهی است پایا و قسمت زیرزمینی اش متورم که ریشکها ازآن بیرون آمده و این تورم همان سیر است  معمولاً مصرف می شود ، هر غده متورم سیر  12- 10 دنده سیردارد که روی همه آنها را پوششی سفید رنگ یا صورتی پوشانیده است . برگهای آن نواری برنگ سبز تیره ،گلها کوچک ، صورتی یا مایل به سبز که به صورت یک چتردر انتهای ساقه استوانه ای گل دهنده به ارتفاع 60-50 سانتی مترظاهر می شود. دانه های آن سیاه است .

به طورکلی دو نوع سیر هست سیر سفید و سیر صورتی . برای تکثیر سیر دنده های سیر را از غده آن جدا کرده در اوایل پاییز می کارند. فقط در مناطقی که زمینهای آن در دوره زمستان خیلی مرطوب می شود ناچار سیر در اوایل بهار کاشته می شود. و ضمنا در مواقعی که کشت پاییزه به دلیلی انجام نشده باشد برای عدم فوت وقت می توان به هرحال سیر را در اوایل بهارکاشت .

 ترکیبات شیمیایی

سیر از نظر ترکیبات شیمیایی دارای حدود 1-06/ درصد اسانس می باشد که شامل آلیل پروپیل دی سولفید و دی آلیل دی سولفید و دو ترکیب گوگردی دیگر می باشد. سیرضد عفونی کننده است و فشار خون راپایین می آورد و به علاوه دارای الیسین ، آلیساتین  یک  و آلیساتین دو می باشد. سیرخاصیت بازدارنده  رشد در مورد جرمهای گرام نگاتیو گروههای تیفوئید  و شبه حصبه یا پاراتیفوئید و اینتری تییس (ورم روده های کوچک) دارد. سیر خاصیت بسیار قابل ملاحظه جرم کشی دارد و کشت میکروبی تحت تاثیر سیر از بین می رود. در هر یکصدگرم از دنده های غده سیر خام مواد زیر وجود دارد :

آب ا6 گرم ، پروتئین 6گرم ، موادچرب 2/0گرم ، هیدراتهای کربن 29 گرم ، خاکستر5/1 گرم ،کلسیم 29 میلی گرم،  فسفر202 میلی گرم ، آهن ه ا1میلی گرم ،سدیم  19 میلی گرم ، پتاسیم 529 میلی گرم ، ویتامین  A خیلی کم ، تیامین 25/0 میلی گرم ، راایبوفلاوین 08/0میلی گرم ، نیاسین 5/0میلی گرم ، ویتامین C 15میلی گرم .

خواص –کاربرد

سیر باد شکن ،ضدعفونی کننده است و سابقاً حکما معتقد بودند خوردن سیر بدن را در مقابل بیماری های عفونی محافظت می کند.  نرم کننده سینه ،کرم کش و ضدکرم ، مدر،آرام بخش و محرک  و مقوی و تونیک است (وان استی نیس کروزمان) . چینی های قدیم سیر را به عنوان تقویت کننده احشاء و تصفیه کننده و به عنوان عاملی که برای طحال مفید است مورد توجه قرار می دادند (رید) .و سیر را به عنوان ماده مسکن وآرام بخش برای معده وکلیه می شناختند و معتقد بودند که در موردمسمومیتهای غذا ئی سیر به عنوان تریاق و ضد سم اثر بسیار نیکوئی دارد (استوارت) . برای معالجه سرماخوردگی و التهابهای زکامی بینی ها و درضعفهای ناشی ازآفتابزدگی می خوردند. سیر را در روغن له می کردند و روی آبسه ها و محل نیش حشرات و مار و عقرب می گذاردند. دو دانشمند معروف Cavallito  و  Baoley در سیر (آلیسین ) را یافتند که روغن بی رنگی است و خاصیت باز دارنده رشد باکتری روی باکتری های گرام پوزیتیو و گرام نگاتیو دارد (پتلو) . تجربیات جالبی برای معالجه  سل با سیر روی خوکچه آزمایشگاهی به  عمل آمده است . سیر فشارخون بالا را پایین  می آورد و موجب اتساع شریانها و رفع تصلب شریانها می شود. سیر از نظر طبیعت طبق نظرحکمای طب سنتی خیلی گرم و خشک است. حرارت سیر شبیه به حرارت غریزی است و سیر وحشی و صحرایی از سیر مزروع گرمتر و خشکتر است از نظر خواص معتقدند بازکننده انسداد مجاری وخشک کننده رطوبتهای معده و مفاصل و رقیق کننده خون است. مدر است و قاعده آور و معرق ،ضد سم است ، پوست را زخم می کند.خوردن آن در صورتی که منطبق با مزاج باشد و در حد اعتدال خورده شود برای سلامتی بدن مفیداست . توصیه این است که پخته و یا با سرکه خورده شود (سیرترشی ). سیربرای تصفیه آواز ، حلق ، نفس تنگی ،فراموشی ،فلج ، لقوه ، رعشه و اکثربیماریهای عصبی مفید است. دردهای مفاصل ، سیاتیک ، نقرس ، دردلگن خاسره و امثال  اینها را تسکین می دهد.و برای قطع اخلاط غلیظه ،دفع بادهای تهی گاه ، خارج

ساختن زالوی در حلق مانده ، برای اخراج اقسام   معده وکرم کدو  مفید است. در سرد مزاجان برای تقویت نیروی جنسی و افزایش تولید اسپرم نافع است .درگرم مزاجان تشنگی ایجاد  می نمایدوبرای تبهای کهنه ،زخمهای ریه ،درد معده قطره قطره ادرارکردن ،درخشانی رنگ چهره و تحلیل ورمها و خرد کردن سنگ کلیه مفید است . ضماد مخلوط سیرکوبیده با پیه یا با روغن زیتون برای تحلیل تومورهای  سرد اثر قوی دارد و  این ضماد به (خردل شیطا ن )معروف ا ست .

درمقا بل سم گزیدن مار و رتیل وحشرات سمی ضدسم خوبی است.

  ادامه خوردن آن موجب ریختن موی سفید و روییدن موی سیاه است.اگر با انجیر و سداب و مفزگردو خورده شود ، پادزهر قوی است .پخته آن با زیره برای تقویت دندان مفیداست.اگر سیر را با شیرگوسفند پخته و با روغن حیوانی سرخ کنند و با عسل شیرین کرده و حلوا درست کنند در تحریک نیروی جنسی و انعا ظ بسیار موثراست.

در صورت عدم رعایت مزاج وسن وفصل ،خوردن سیر مضر است ،سردرد می آورد وبرای چشم و ریه و بواسیر و زنان حامله و اشخاصی شکم روش دارند مضرمی باشد و نیروی جنسی را ضعیف می کند.

 توصیه برای رفع این مضرات خوردن پختة آن است درآب باکمی نمک واضافه کردن  روغن بادام یاروغن حیوانی وخوردن آن باگشنیزوسکنجبین وآب انارترش و شیرین. .غرغره آب سیرباآب سرکه برای اخراج زالوی در حلق مانده مفیداست .تنقیه باآب دم کردة سیربرای سیاتیک ومالیدن سیرپخته به دندا ن برای تسکین درد دندا ن نافع است. ضماد.سوختة آن با عسل برای رفع خون مردگی زیرپلک چشم نافع است.

با خوردن چند قطره اسانس آنژلیک نیز بوی سیر رفع می شود و یا نیم ساعت پس ازمصرف آن اگر یک عدد سیب را رنده کرده و یا یک قاشق عسل  بخورند و یا پس ازخورد ن سیر برگ جعفری را بجوند بوی سیر رفع می شود.

خوردن سیر برای اشخاصی که دستگاه جهاز هاضمة آنها تحریک می شود، مجاز نیست.

برای تهیه جوشانده سیر30 -8 گرم آن را در یک لیتر آب یا شیر  می جوشانند.

تهیة سکنجبین سیر

دانه های سیر180گرم ،اسیداستیک آبدار500 گرم  ، قند750گرم ،سیر را خرد کرده در250 گرم اسیداستیک آبدار مدت چهار روز در ظرف بلوری می خیسانند و با فشار صاف می کنند و ما بقی اسیداستیک را روی تفاله می ریزند وپس از چهار روز با فشار صاف می کنند و دو صاف شده را مخلوط می کنند. وزن آنها باید در حدود 500 گرم باشد سپس قند را با آن مخلوط کرده و به هم می زنند تا حل شود. مقدار خوراک این سکنجبین 30-20 گرم روزانه است و برای کنترل سیاتیک نافع است .

به منظور وقوف خواننده گرامی به شمه ای از فعالیتهای تحقیقاتی جدید که درباره سیر در جهان  انجام می شود،شرح زیرکه بازگوکننده گوشه ای ازاین نعالیتها است و ضمن آن به تلاش وسیعی که برای دستیابی به خواص سیرمی شود، اشاره دارد در این جا ذکر می شود.

بوی سیردر تمام قسمتهای مختلفه بیمارستان دانشگاهی جورج تاون بیش ازمقداری بود که برای دکتر گاراگزی رئیس بخش بیماریهای عفونی بیمارستان قابل تحمل باشد ولی به هر حال چون این بو به توصیه خود او در جریان مصرف سیر ایجاد می شد ناچار تحمل می کرد .

در بشقابهای کوچک بلوری آزمایشگاه سیر دیده می شد . پوست دنده های سیر به مقدار زیادی در سطل آشغال ریخته شده بود و بوی سیر در فضای آزمایشگاه چنان پیچیده بود که بی اختیار آب از چشمان همه سرازیر می کرد. زیرا در این آزمایشگاه نمونه های خون و ادرار انسان از نظر وجود علایم عفونت بررسی می شد و حتی در اطاق انتظار بیماران نیز بوی قوی سیر فضا را پرکرده بود.

پزشک این بیمارستان که متخصص معروف آنتی بیوتیکها بود برای بررسی آثار مصرف سیر برای رفع عفونتها به جای آنتی بیوتیکهای صناعی چنان مشغول بود که گویی از حس بویایی خود مرخصی گرفته است .

سیر ماده گیاهی است که انگلها و منشأ عفونتها را فراری می دهد ولی به هرحال بوی مطبوعی ندارد و این بیمارستان نیز بوی بدگرفته است .

در این موقع بی اختیار دکتر ونسان گاراگزی مدیر بخش بیماری های عفونی بیمارستان و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه جورج تاون ،خطاب به دکتر ادوارد رئیس بخش میکروب شناسی بیمارستان گفت واقعاً بوی خیلی تندی است؟ ادواردکه معمولاً شخصاً به بازار و سوپرمارکت می رود و برای انتخاب و خرید سیر اقدام می کند، سیرها را پس از پوست کندن کوبیده و عصاره آن را روی باکتری های بیماریزا درظرفهای آزمایشگاه می ریخت چون مشاهده کرده بود که چطور پس از ریختن سیر سریع باکتریها از بین می رفتند. در جواب سئوال دکترگاراگزی گفت که بله صحیح است آقای دکترگاراگزی سیر بوی تندی دارد ولی چه می شود کرد زیرا همین بوی تند سیر است که این طورسریع باکتری ها را کشته است و به محض تماس عصاره سیر با باکتری های بیماری زا طوری نابود شده اند که گویی باکتریها در محلول کشت حل شده اند. هر دو پزشک در مکتب پزشکی جدید درس خوانده بودند و عادت داشتندکه فقط به آثار داروهای شیمیایی مصنوعی اعتماد داشته باشند و تکیه کنند و حالا مشاهده آثار شفابخش و میکروب کش مواد غذایی معمولی طبیعی مانند سیر برای آتها در عین حال تعجب انگیز و لذت بخش بود. تصور این که این گونه آثار شفابخش منحصر به سیر نیست و در تمام سبزی ها و میوه ها و دانه ها و خلاصه تمام مواد خوراکی معمولی طبیعی و همچنین اغلب  گیاهان این گونه آثار وجود دارد و در نتیجه چه گنجینه وسیع و بی انتهایی از انواع مواد شفابخش طبیعی به آسانی در دسترس بشر قراردارد، برای آنها لذت بخش ترین دست آوردهای تحقیقاتی به شمار می رفت و این که با خوردن انواعی ازخوراکی های طبیعی درعین حال که انسان رفع گرسنگی می کند اگر از انوع مناسبی انتخاب شده باشد و با روش مناسبی تهیه ومصرف گردد از حمله اغلب بیماری ها مصون می ماند خود ازبزرگترین دست آوردها می باشد.

آثار سیردر ناراحتی های مغزی

 روزی  دکتر گاراگزی به مقاله ای در یک مجله پزشکی چینی به نام  chinese Medical Journal  برخورده در این مقاله دیده است که پزشکان چینی در ایالت چانگشا به علت نداشتن امکانات و بودجه برای خرید و تدارک یک نوآنتی بیوتیک به نام آمفوتری سین ، ازکاربرد یک روش قدیمی مرسوم در چین استفاده  کرده و به جای انتی بیوتیک مذکور ،برای معالجه بیماران مغزی دارای عفونت شدید ، ناشی از مننژیت ، سیر به صورت خوراکی و تزریقی مصرف کرده اند . از16 بیماری که به این طریق مداوا شده اند و سیر به آنها داده شده بود، یازده مورد جان سالم بدربردند وشفا یافتند یعنی اثر شفا بخشی  سیر در این بیماری شدید حدود 68 درصد بوده است خوب ، بد نیست و نتیجه خوبی به دست آمده بوده و با توجه به این که این عفونت معمولاً داخل نخاع ومغز ایجاد می شود و در این حالت حتی عده ای از قوی ترین انتی بیوتیکها نیز نمی توانند از سدخونی مغز عبورکرده و درآنجا به باکتری حمله نمایند نتیجه به دست آمده از مصرف سیردر انهدام باکتری بیماریزا بسیار جالب و امیدبخش بوده است. معنی این دست آورد این است که سیر و یا لااقل ماده فعال موجود در سیر پس  از ورود درجریان خون و در مایع نخاعی به داخل مغز راه یافته و به دشمن حمله نموده و باکتری را منهدم کرده است ، در حالی که هیچ نوع عوارض جانبی قابل توجهی از آثار سیر برخلاف آثار جانبی شدیدآنتی بیوتیکهای شیمیایی دیده نشده است.

دکترگاراگزی که تحت تاثیر این دستیافته های چینی ها در مورد مصرف سیر قرارگرفته بود به دنبال یافتن آثار دیگری از این نوع به مجلات پزشکی متعدد دیگری رجوع نموده و به مقالات علمی و تجربیات علمی دیگری برخورده است که درآنها ازآثار شفابخش سیر در معالجه سل حکایت می کرد که نظیر مننژیت آن نیز یک عفونت قارچی است .

در حقیقت در دوران قبل از کشف آنتی بیوتیک سیر داروی انتخابی پزشکان بر ضد سل بوده است .پس از چند قرن مدیر یک موسسه بزرگ درمانی سل در دابلین نتایج بسیار درخشانی از مصرف سیربه صوت خوراکی ، بخور و مالیدن به سینه چون مرهم در معالجه سل به دست آورد و در همان اوان در شهر نیویورک یک پزشک معروف بیمه ،کاربرد 54  نوع روش مختلف معالجه سل را مقایسه نمود و نتیجه گرفت که معالجه با سیر از سایر روشها موفقیت آمیزتر بوده است .

دکتر گاراگزی که در عین حال دانشجوی دوره تاریخ پزشکی نیز بود خوب می دانست که سیر شهرت تاریخی گسترده ای در معالجه بیماری ها داشته است . مصریان قدیم سیر را پرستش می کردند.پلی نی (Pliny پدر) ، طبیعی  دان معروف ایتالیایی که در  قرن اول قبل از میلاد مسیح  می زیسته سیر را برای معالجه بیش از 61 بیماری توصیه می کرده است و حتی لوئی پاستور ، دانشمند معروف میکروب شناس ، در 1858 عصاره سیر را درظرف   کشت باکتری ها ریخت و مشاهده کرد که کلیه باکتری ها از بین رفتند .

طی سالهای متمادی محققان در اطراف آثار سیردر خون مطالعه کرده و نشان داده اندکه سیر در کاهش فشارخون و مبارزه با انعقاد خون مفیداست. در عین حال دکترگاراگزی اطلاع داشت که محققان دردانشگاه جور.واشنگتن تا ییدنموده اندکه در سیرماده ای وجود داردکه دررقیق کردن خون موثرا ست وده ها و صدها مقاله وگزارش علمی دربارة نیروی قوی آنتی بیوتیک سیرمنتشر شده است که درهمة آنهاعامل موثردرسیرر ا ماده ای به نام آلیسین  می دانند.آلیسین منشا بوی تندسیراست ودرحال حا ضرتلاشی آغازشده که  این ماده را به صورت داروی شیمیایی تهیه وبه  کاربرند.که البته به طوری که بحث خواهدشدازنظرعلمی کار  بانتجه  ای نیست .

آ لیسین بایددرخودسیرخورده شود تاآثار قوی شفابخش خود را ظاهرکند نه درخارج سیر. با ا طلا ازهمه این تجر بیات مع هذا دکترگاراگزی شخصا علاقة خا صی برای بررسی آثارسیر روی دسته ای  ازباکتری ها به نام ما یکوبا کتر یا داشت . این گروه خاص باکتری  تا به حال به قدرکافی ازنظرآثار سیر روی آنها در تجربیات  آزمایشگاهی دانشمندان وار د نشده بود.کسی چه می داند باید مورد به موردآزمایش شود.زیرا تنها اثرسیرروی دسته ای از باکتری ها کافی نیست قبول کنیم که روی تمام انواع باکتری ها مؤثراست . شاید سیردر مورد این گروه از باکتری (  Mycobacteria  )آثارشفابخش و باکتری کشی نداشته باشد.

دکترگاراگزی و دکتردلاها و همکارش می دانستندکه مرگ ومیر انسانها در اثر حمله میکروبهای قارچی روز به روز به میزان نگران کننده ای افزایش  می یابد .سل روز به روز در امریکا درحال گسترش است و اغلب به اشخاص مبتل ابه بیماری  AIDS   با علایم کاهش مصونیت و مقاومت شدید، حمله می کند.

 عفونت دیگری که اشخاص مبتلا به AIDS   را قربانی می کند ناشی از یک قارج دیگری به نام علمیMycobacterium Avium  که به انگلیسی Fungal bug نامیده می شود می باشدکه قبلا فقط در پرندگان دیده می شد. عفونتهای قارچی در15-10 سال گذشته در امریکا دو سه برابر شده است .چرا؟ کسی نمی داند. ولی دکتر گاراگزی وهمکارانش مرتباً نمونه های خون این بیماران را درآزمایشگاه تحت مطالعه قرار می دهند و اگرآن طوری که پزشکان محقق چینی معتقدند سیر برضد قارچهای بیماریزا موثر باشد مسلماً باید تحقیقات گسترش یابد. و به همین دلیل بود که رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان دانشگاه جورج تاون درواشنگتن دی سی ،ازنظردقت کار و وسواسی که داشت شخصاً برای خرید و انتخاب سیر به بازار می رفت .هدف بررسی آثا سیرروی انواع قارچهای بیماویزا می باشد. دکتر دلاها همکار دکترگاراگزی سیرها را پوست کنده وده دنده آن را آسیا می نماید و ماده فعال آن یعنی آلیسین را استخراج و پس ازتمهیدات  شیمیایی خاص آن را نهایتا به صورت عصاره منجد سیردرمی آورد. سپس هفده گونه مایکوباکتریا را در ظروف استریل آزمایشگاهی ریخته و روی آنها از عصاره سیر با غلظتهای متفاوت تاثیرمی دهد. البته  تعدادی نیز ظروف استریل به عنوان شاهد بودندکه درآنها گونه های مختف باکتری کشت داده شده ،ولی سیر روی آنها ریخته نمی شد. سپس محققان کنار نشسته و منتظر می شدندکه آثار سیر را روی رشد باکتری ها بینند.

البته باکتری هایی که در ظروف آزمایشگاهی بدون سیرکشت داده شده بودند به رشد و تکثیر خود ادامه می دادند  ولی در محیطهای  کشت باکتری ها که سیر روی آنها ریخته شده باکتری ها رشدی نداشته و می مردند و روشن می شود که  سیرآسیب شدیدی به گونه های مختلف باکتریهای قارچی ازجمله باکتری سل وارد می سازد.  در حقیقت سیر ضدسل  خیلی قوی است ولی بر ضدباکتری (M.Avium) AIDSکمتر اثرداشت .این آزمایشها، تجربات و نظریات پزشکان سنتی قرنها پیش جهان را تایید می کند.

ولی این تجربیات باز هم برای دانش جدید دنیا کافی نیست و دانشمندان را راضی نمی کند. محققان قبول دارند که سیر موثراست ولی می خواهند بدانندکه چطور این اثر وجود دارد و ابعاد قدرت وتوانایی این شفابخشی چیست ؟ وچه برسرباکتری ها می آیدکه پس ازبرخورد با سیر رشدآنها متوقف شده و می میرند.چطور این ماده آلیسین پس از خردکردن سیر ازآن جدا می شود و اثرباکتری کشی خود را روی باکتریها وارد می  سازد. و چطور روی سلولهای باکتری زده بدن و مغزچینی های منبلا به مننژیت اثرکرده است.

شاید نظیرآنتی بیوتیکهای متداول معمول درپزشکی مدرن ماده عامل سیرهم دیواره سلول مایکوباکتریا را شکافته و داخل شده و مرگ آن رافراهم می سازد.

دکترگاراگزی می گفت که ای کاش جواب این سئوالها را می دانستیم و اینها مهمترین سئوالهایی هستند که سرانجام باید پاسخ آنها را بیابیم .

اما سایر مطالعات و تحقیقات بین المللی که در مورد سیر انجام شده و صدها مدارک تحقیقات جدیدکه مورد بررسی قرارگرفته است خواص وکاربرد بسیار متعددی را نشان می دهد.در کتابخانه ملی پزشکی واقع درشهر Bethesda در ایالت مریلند امریکا یکی از پربارترین مجموعه مراجع پزشکی در تحقیقات سیر وجوددارد. درحدود  125 گزارش تحقیقاتی دیده می شودکه تنها در1983 منتشرشده است.برای محققان پزشکی قطعی است که سیردرتاخیر ابتلا به حمله های قلبی ،سرطان وحمله های ناگهانی مغزی و تعداد زیادی از عفونتها اثر مسلم دارد.  در سال   1944یک شیمیدان به نام Chester J. Cavallita نشان داد که ماده ای که منشأ بوی تند سیر است و به نام Allicin می باشد یک نوع آنتی بیوتیک  قوی است. آزمایشهان شان داد که اثر سیر خام حتی قوی تر از  Penicillin , Tetracyclineاست . صدها بررسی ومطالعات همه روشنگر این واقعیت هستند که طیف میکروب کشی سیر از وسیعترین طیفها بوده و از این نظر بر ضد لیست درازی ازمیکروبهای بیماری ها است نظیرسل ،اسهال ساده ،اسهال خون ،حصبه ومسمومیتهای غذایی ناشی ازسم کلستریدیوم بوتولینوم که عوارض شدید درد شکم ،سرفه های شدید،اتساع مردمک ، اختلال هضم و غیره دارد و به نام  Botulism معروف است و نظایرآن موثرمی باشد . سیر از نظر میکروب کشی ،قوی تر و موثرتر از هر نوع ماده ضدمیکرب که تا حال شناخته شده می باشد. سیر در آن واحد ضد باکتری ، ،قارچ ،انگل و ضد ویروس است .

ماده آلیسین سیر وقتی که سیر بریده شود یا کوبیده و له شود تشکیل می شود و اگردر اثر پختن با حرارت زیاد ماده آلیسین از بین برود خاصیت میکروب کشی سیر نیز از بین می رود ولی بدیهی است سایرخواص شفابخش آن کما کان باقی است. در تعدادزیادی ازکشورها سیر رسماً به عنوان ضدباکتری درمعالجه بیماری ها کاربرد دارد. در ژاپن سیر را بدون حرارت کوبیده و ازآن ماده ای بنام  Kyolic تهیه می کنند که نظیر آنتی بیوتیک در پزشکی مصرف دارد.

 در شوروی سابق سیر بنام پنی سیلپن روسی معروف است . و تاآنجا مصرف آن مرسوم است که طبق گزارشی در یک شیوع بیماری آنفلوانزا یکبار حدود 500 تن سیرمصرف شده است .

 در روسیه خود پیاز سیر برای معالجه سرما خوردگی ،سیاه سرفه وسرفه های شدید و اختلالات روده ای مصرف بسیار وسیعی دارد. درلهستان سیر و فرآورده های آن برای کنترل ومعالجه ناراحتی های کلیه ،سوء هاضمه ،ذات الریه و تفروز (نوعی ناراحتی کلیه ها) درکودکان تجویز می شود.جدیداً پزشکان چینی همان طورکه اشاره شد از سیر به مقدار زیاد ( highdose) برای معالجه عفونت قارچی (Cryptococcal Meningitis ) در بیماری مننژیت که اغلب هلک کننده است استفاده کرده اند.

دربیست ویک مورد ا ین بیماری ،درمدت 5 سال ،پزشکان فقط برای کنترل بیماری ، سیر تجویزنمودند، بین بیماران شش بیماری بکلی معالجه شده است و 5  بیمارتاحدودی بهبودی حاصل کرده اند.

سیربرضدعفو نتهای قارچی ازجمله عامل بیماری سل می جنگدوظاهرا میکروب را منهدم می کند.در این مورد محققان چینی معتقدندو نتیجه گرفته اند که قسمتی ازمعالجه و اثر سیرمربوط به این است که سیرسیستم دفاعی بدن را تحریک وتقویت می کند و ازآن طریق  نیز بدن به کنتر ل بیماری فایق می  شود.

محققان پزشکی درفلوریدا نتایج  تحقیقات خود را چنین گزارش می کنند.دریک گزارش تحقیقی طارق عبدالله محقق پزشک و همکاوانش در مرکز تحقیقات پاناماسیتی درفلوریدا نشان داده اند که مصرف  سیرخام و سیرژاپنی به نام kyolic که عصاره سرد سیراست هردو نوع به مقدار قابل ملا  حظه ای  قدرت سیستم دفاعی بدن را بالا می برد وبدن قادرخواهد بود که   در مقابل حمله میکروبها مقاومت  نماید. سیستم دفاعی بدن خط او ل یاخط مقدم جبهه جنگ بین بدن و میکروبها است .

 نه نفرازبین پزشکان برای آزمایش  ،مقدار زیادی سیر خام خوردند. دکتر  عبدالله روزی دوازده وپانزده عدد دنده سیرخورد و نه نفرازعصاره سیرژاپنی ( kyolic )مصرف کردند و نه نفردیگرهیچ نخوردند.سپس سلولهای مدافع طبیعی خون این گروه های  مختلف درآزمایشگاه باسولهای سرطانی مخوط شدند. سولهای مدافع طبیعی خون که ازگروههای مصرف کنندة سیرگرفته شده بودند  140تا 160 درصد بیشترازآنهایی که سیر نخورده بودند سلولهای سرطانی ر امنهدم کردند.

د کترعبدالله معتقداست که نتیجة تحقتقات نشان می دهدکه سیر نه  فقط  برای  بیماری های  عفونی و سرطان  بلکه  برای  بیماری AlDS نیزموثراست زیرا با احتمال زیاد قدرت سیستم دفاعی بدن را افزایش می دهد. به این جهت برنامه تحقیقی وسیعی برای ثارسیردرکنترل   AlSDSطرح کرده است .با این که دکترعبدالله به این نتیجه رسیده است که حتی مقدارکم سیرخام نیزدرافزایش دفاع بدن موثراست . ولی اوهمیشه  سیررا به مقدارزیاد توصیه می کند.درگزارش دیگری می گویدازسال  1973 که مرتبا هرروزچند عددسیرخام باغذاخورده ام مبتلا به سرماخوردگی وانفلوانزا نشده ام .

 سیربه عنوان داروی قلبی

 درسال 1987 آقای Dr  BenJamin  Lau وهمکارانش دردانشگاه  کالیفرنیا

( Californias   Loma  Linda university)نتایج  درخشانی ازمصرف  کرد ن Kyolic (عصارة سیرکه باروش ژاپنی تهیه می شود) به دست آورده اند.درکزارش آمده است که اگرروزی یک،گرم ازعصاره فوق (این یک گرم عصارة ازحدود. 30گرم با حدود نه دنده متوسط سیرگرفته می شود)خورده شودمقدارزیادی کلسترول یا به عبارت صحیحترجزء LDL  کلسترول خون و تری گلیسریدکاهش می یابد.درکزارش پزشک فوق آمده است درآزماشیی  که اوکرده این رژیم درحدود 70-60 درصدمقدار LDL کلسترول راکا هش داده است وقسمت مفیدکلسترول یعنی  HDL افزایش  پیدا کرده است.

جنبة جالب آزمایشهای فوق این است که درچند ماه  اول که رژیم  سیرطبق این دستورگرفته می شود مقدار کلسترول بالا می رود ولی پس ازآن درمدت 6-4 ماه کاهش می یابد.

توجیه دکتر لو این است که افزایش  کلسترول در یکی دو ماه  اول به این علت است  کلسترول ازداخل نسوج خارج شده و داخل خون می شودکه ازآنجا دفع شود.

پزشکان هندی درمراکزتحقیقات پزشکی عینا..نتیجة فوق ر اکرفته اند.

Dr.M.Sucur به 200 بیمارکه میزان کلسترول خون آنهاخیلی بالا بود رژیم خوردن سیرتازه ،خام ،پوست کنده توصیه نمود پس از 25 روزدرتمام آنها مقدارکلستر ول محسوسا کاهش یافته است . دوزمصر فی آنها روزانه 15 گرم یعنی حدود5دندة سیربوده است .

دکتر سوکورمعتقداست همین که کستر ول کاهش یافت ازآن به بعد دیگرکا فی است روزانه 2 عددسیرخام برای نگهداری  سطح کلسترول خورد ه شود دراین آزمایشها یاد آوری می شودکه رژیم سیرتوام بارژیم پیاز  نیز پوده است یعنی  روزانه مقداری نیزپیازخورده شده است حال آیا سیرو پیاز اگر  توام  خورده  شوند آثار سیر را افزایش می دهد یا خیر هنوز معلوم  نیست .

آزمایش خون اشخاص فوق که رژیم سیرو پیاز داشتند نشان داده است که فا کتور انعقاد خون آنها مادة ( Fibrinogen)کا  هش یافته یعنی خون آنها در مدت زیادتری منعقدمی شود این عاملی است که برضدحمله های قلبی موثراست.

در یک تلاش تحقیقا تی دیکربرای بررسی آثار سیر درجلوگیری  ازحمله های قلبی

Dr  Eric BlocK رئیس  گروه شیمی دردانشگاه ایالتی نیویورک درآلبانی ماده ای به نام (  ajoene .) درسیرکشف.  کرده است که درآزمایشهای لا براتواری اثرمقابله با انعقاد خون ازخود نشان داده است این  اثرکاملا شبیه اثرمعروف داروی قدیمی به نام آسپیرین می باشدکه دراین قبیل موارد تجویزمی شود.

ودرتحقیقات این دانشمندان نشان می دهدکه به عنوان یک داروی ضد انعقاد خون  Antithrombotic agent  و مادة ajoenc حداقل دارای قدرتی برابرآسپیرین است .درآزمایشی همین که BlocK مقدار یک دوز از مادة  ajoene به خرگوشی خوراند تراکم پلا تلتهای خون خرگوش به قدریک درصدکاهش یافت .

دکترBlocK معتقداست که سیر به عنوان یک مادة ضد انعقاد خون که دارای عو ارض جا نبی خیلی محدودی است ممکن ا ست درآ.تیه خیلی مورد توجه قرارگیرد.

سیردارویی برای  کاهش فسارخون

ازقرنها پیش سیربه عنوان داروی موثری برای کاهش فشارخون شناخته شده است . درچین ازروزگران کهن  ازسیربرای این هدف استفاده می شودودولت ژاپن سیررا رسمابه عنوان ما ده کاهش دهندة فشارخون می شناسد.درامریکا ابتدا  در1921دانشمندان ازسیربه عنوان مادة ضدف فشارخون بالا استفاده کردند.

سیرنفشارخون رادرجانوران آزمایشگاهی کاهش می دهد.درموردکاهش فشارخون ا نسان نیزتجربیات متعددی این خاصیت را نشان می دهد.این آزمایشها درمجله پزشکی انگلیسی به نام Lancer  گزارش شده است وهمین  طوردرمطا لعات کلینیکی متعددی  در روسیه وبلغارستان نشان داده شده است .

دانشمندان معروف بلغاری به نام Dr.V.PetKov که کارشنا س فیزیولوژی درآکادمی علوم بلغار ستا ن می باشدپس ازانجام مطالعات وآزمایشهای متعدد اظهارنظرمی کندکه سیردرمورد انسان  فشارخون سیستولیک راه  30-20  وفشاردیاستولیک را20 -.1کاهش می دهد.

سیردارو یی برای ر  یه ها.

د کتر   Dr.IrWin  Ziment سالهاست که سیررا به عنوان داروی نرم کنندة سینه .فرونشاندن  التهاب وکاهندة احتقان (  decongestant)درمواردسرماخودگی های معمولی وبه عنوان تنظیم کنندة بلغم خلط آور در موارد برونشیتهای مزمن تجویزمی کند.

دکترZiment که خودراکارشناس داروشناسی معروفی است استدلا ل می کندکه سیرهمادکاری را انجام می دهدکه داروهای ضداحتقان وسینه ای تجارتی انجام می دهند البته بدون عوارض جانبی .وخاصیت تندی سیرمعده ر اتحریک کرده و موحب می شود ریه ها ترشح کنندوباعث رقیق شدن بلغم و اخلاط وخروج آنهاگردند.

دکتر  زیمنت معتقداست مصرف مرتب سیرباعث پیش گیری برونشیتهای مزمن می شودزیر ا موجب می شودکه اخلاط رقیق شده به طورمنظم دفع شوند.

پزشکان لهستانی ازعصاره سیربرای معالجه کودکانی که ازناراحتی های مکرربرونشیتهای حاد  و مزمن و همچنین آسم برونشیتی رنج  می برنداستفا ده می کنند.

سیربه عنوان ضدسرطان

دربین طیف وگروه موادضدسرطان، سیرستاره آنهاست .ازسالهاقبل وشایداز 1952 یعنی ازحدود40 سال قبل پزشکان روسی ازسیر عصارة سیربرضد تومورها در انسان ا ستفاده می کرده اند و نتایج موفقیت آمیزی داشته اند. درمورد جانوران آزمایشکاهی نشان داده شده است که مصرف  سیرتازه جانوران را در برابر ایجاد و توسعة تومور مصون نگاه می دارد و حتی دربرخی ازآزمایشها مصرف  سیررشدو توسعة تومورایجاد شده را  متوقف کرده وحتی برعکس نموده است.کارشنا سان ژاپنی درآزمایشی دو بار به فاصله یک هفته سلولول های تومور را به موش تزریق کرده اند. موشها یی که دررژیم غذایی آنها سیرتازه مصرف می شود مقاو مت بیشتری  در برابر تزریق دوم ازخود نشان دادند.

مصرف  سیرتازه دررژیم غذایی انسان دریک آزمایش موجب شده است که سرطانهای پستان  بهبود یابد.دراین مورد کار شناسان این شفابخشی را مدیون مادة   Allicin موجود در سیر می دا نند. دانشمندان  ژاپنی درآزمایشهای متعددی باکمال تعجب.مشاهده کرده اند که  سیرویاعصارة سیربه عنوان یک ضداکسیدکنندة قوی دربدن انسان عمل می کند.

 درمورد موشها درحقیقت تزریق عصاره سیرنشان داده است که خاصیت ضداکسید کننده بودن سیرحتی ازویتامین E نیزبیستراست .

آزمایشها و تجربیاتی که درسال 1987 درامریکا  انجام شده نشان می دهدکه مصرف  سیردرجانوران آزمایشگاهی درمورد دفع سرطانهای مثانه و دفاع در برابرسرطانهای مثانه بسیارموثربوده است .

این تصوروفکرکه هر کس بیشتری بخورد قابلیت دفاع بدنش دربرابرسرطان بیشترمی شودازمقایسه بین ساکنین دوشهرچینی درایالت شاندونگ سرچشمه گرفته است ساکنین یکی ازاین دوشهریعنی مردم شهرگنگشان هرروزدرحدود20 گرم سیربا غذای خود می خوردند(یعنی درحدود7دنده سیر)ونرخ ابتلای به سرطان ها ضمه درآنها  45/3 درهرصدهزارنفراست .و درنزدیکی  این شهردر شهردیگری به نام کیکسیا  ساکنین شهر توجهی به خوردن سیرندارندوبندرت باغذای خودسیرمی خورند.مردم این شهربا نرخ . 40درهرصدهزارنفرمبتلا به سرطان هاضمه شده ومی میرند.یعنی ساکنین شهری که سیرنمی خورندحدود 12 برابربیشتردرمعرض خطرسرطان هاضمه قراردارند.دربیمارستان M.D.Anderson ودرفرانستیتوی Tumor  Instituteدرهوستن درایالت تکزاس امریکادانشمندان  ترکیبات گوگردی سیروپیازرا موردآزمایش وبررسی قرارداده ودر یافتند که مصرف  این موادگوگردی ،موشها را ازخطرابتلای به سرطان کولون نجات می دهد.درموردنحوة تا ثیر چنین توجیه می کنندکه این موادگوگردی موجوددرسیروپیازمانع تبدیل موادشیمیا یی به موادسرطانزا می شود.برمبنای این تحقیقات انستیتوی ملی سرطان امریکا ترکیبات گوگردی سیررا درصدر لیست موادشیمیایی  که بالقوه ازبروزسرطان جلوگیری می نمایدجای می دهد.

 

دراینجابرای اطلا ع خوانندگان عزیزذکر چندنکته رالازم می داند:

1.درعین حال که سیردارای این همه خواص موثرومفیدی است مع هذا همه کس باساختمانهای   فیزیولوژی بدن متفاوت نمی تواند. از سیر استفاده کند. اشخاص گرم مزاج ازخوردن سیر ناراحت می شوندوحتی دربعضی ها ایجادسردردمی کندوبعضی اشخاص که دارای فشارخون پایین هستند نمی توانندسیربخورند . موضوع مهم دیگری که جنبة اجتماعی آن بیشترازجنبه های بهداشتی آن مورد توجه است ، بوی سیراست که ازدهان اشخاصی که سیرمی خورند خارج می شود. ودر50 سال قبل بین دانشمندان متجدد غذاد رمانی و ازده هاقرن پیش بین حکمای طب سنتی همیشه این بحث مطرح بوده که چطوربوی سیرراکه با تنفس پخش می شود مرتفع  سازند.

عده ای توصیه می کنندکه باخوردن یک فنجان قهوه غلیظ بوی سیر از دهان خیلی کم می شود.برخی خوردن کمی عسل با ماست و یا یک گیلای شیررا تجویزمی کنند.عده ای خوردن جوانه های میخک (ادویه مناطق گرم سیری ) را توصیه می نمایند. دستوری که خیلی معمول و راحت است جویدن مقداری جعفری است زیرا مادة کروفیل  جعفری بوی سیررا ازبین می برد. و عده ای خوردن وجویدن مقداری چای خشک،و یاخوردن یک سیب ر ا تجویزمی کنند وبرای بوی سیرازدست ها شستن وتمیزکردن دست رابا لیموی ترش موثرمی دانندو یا ساده تر  شستن دستها را با آب سرد و مالیدن کمی نمک به دستها موثرمی دانند و معتقدندکه این  کار چند  بار تکرارشودو دست آخردستها را با آب گرم وصابون بشویند رفع بوی سیرخواهدشد.

 2 . سیرحتی ا لامکان باید تازه مصرف  شو د به طوری که اگرسیر تازه  ازمزرعه شخصی برداشت شده وهمان روزمصرف  شوداثرش خیلی بیشتراست تا سیری که کهنه شده باشد . سیرمحصول مناطق مختلفه ویا برحسب جنس  خاک و اقلیم منطقه دارای آثارمتفاوتی است ، به همین دلیل آثارسیرمحصول شمال  ایران باآثارشفابخشی سیرمناطق خشک ایران متفاوت است.

3برای  اینکه  سیراثرباکتری کشی داشته باشدبایدخام خورده  شود دراین صورت علاوه برداشتن خاصیت آنتی بیوتیک موجب افزایش نیروی دفاعی بدن وهمچنین پیش گیری ازسرطان می باشد.ولی سیرپخته برای کاهش فشارخون وکاهش کلسترول ورقیق کردن   خون و به عنوان خلط آوروکاهش سرفه و پیش گیری برونشیت موثراست ولی  خواص سیرخام راازجهت آنتی بیوتیک بودن وغیره ندارد یاکمتردارد.

واحتیاط مهم دیگری که درمورد سیرباید نموداین است که سیرعکس العملهای حساسیت راتشدیدمی کندو اشخاصی که مبتلا به آلرژی هستندنمی توانندسیربخورند.در مورد سیرخام  یا پخته شیخ الریس  ابوعلی سینا   توصیه می کندکه  بخصوص اشخاص  گرم مزاج می توانندازسیر که حرارت دیده است ویا پرورده در سرکه شده که گرمی آن تعدیل شده باشد،استفاده نمایند.

روش فوق را می توان به صورت بخار پزکردن  سیرا ستفاده نمود، یعنی دانه های سیررا پس ازپوست کندن فقط 3-2 دقیقه حرارت با بخار می دهند که شد ت اثرآلیسین خام آن تعدیل  شودودرضمن کیفیت مواد معدنی ویتامینهای آن نیزدراثرپخته شدن زیاد از دست نرود به هرحال با توجه به جوانب مثبت ومنفی که ممکن   است سیربرای اشخاص مختلف داشته  باشد بهتراست که  پس ازمشورت با کار شناس گیاه درمانی  در مورد مقدار ونحوة مصرف  آن  عمل نمود.