وبلاگicon
دارو های پوستی - طب سنتی عطاری ممتاز گیاه درمانی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

طب سنتی عطاری ممتاز گیاه درمانی

WWW.021DR.COM

دارو های پوستی

Chapter 11: Dermatological Drugs

  دارو های پوستی


     Benzocaine
     
Benzoyl Peroxide
     
Betamethasone
     
Calamine
     
Capsicum
     
Clobetasol
     
Coal Tar
     
Dexpanthenol
     
Dithranol
     
Fibrinolysin
     
Fluocinolone
     
Hydrocortisone
     
Hydroquinone
     
Isotretinoin
     
Menthol Salicylate
     
Methoxsalen
     
Methyl Salicylate
     
Miconazole
     
Minoxidil
     
Mupirocin
     
Nitrofurazon
     
Paba
     
Paba-K
     
Pyrithione Zinc
     
Salicylic Acid
     
Selenium Sulfide
     
Silver Sulfadiazine
     
Tolnaftate
     
Tretinoin
     
Triamcinolone
     
Triamcinolone NN
     
Vitamin A+D
     
Zinc Oxide